fbpx
Janusz Poniewierski lipiec-sierpień 2023

Siłaczki, siłacze

Takiej książki nie było w Polsce przez lata. Jej przygotowanie i kilkutomową edycję (zapowiadany jest tom trzeci) można potraktować jako – częściową – spłatę długu zaciągniętego przez nas u jej bohaterów. Ludzi, którzy – mimo represji i ograniczeń – chronili i rozwijali polską kulturę w byłym ZSRR

Artykuł z numeru

Wyobraź sobie

Wyobraź sobie

Czytaj także

Mateusz Burzyk

Polski podbój Niemiec

Michał Jędrzejek

Współczesne świątynie

Sylwia Chutnik

Baby się całują, będzie deszcz

Dorota Brauntsch

Krajobraz i słowo

Jakub Knera

Jazz na działce

Jest wśród nich wielu katolickich księży (na czele z bł. Władysławem Bukowińskim, autorem Wspomnień z Kazachstanu, i – potajemnie wyświęconym – lwowskim lekarzem Henrykiem Mosingiem). Są profesorowie uniwersytetu (m.in. współpracujący ze „Znakiem” historyk sztuki Mieczysław Gębarowicz), artyści i liczne grono osób nieznanych szerszej opinii publicznej: nauczycieli, bibliotekarzy, instruktorów harcerskich, przewodników turystycznych, opiekunów cmentarzy…

Adamowi Hlebowiczowi udała się rzecz niezwykła: stworzył bowiem i opracował słownik będący czymś więcej niż „tylko” encyklopedią, tj. zbiorem nazwisk, dat i suchych faktów. Dzięki niemu dostajemy fascynującą książkę „do czytania” i – jak napisał o niej poprzedni prezes IPN Jarosław Szarek – „poruszające świadectwo wierności” Polsce i jej tradycji.

Słownik inteligencji polskiej dotyczy Związku Radzieckiego, a zatem przeszłości, wydawałoby się, dawno już minionej. Los uwięzionego przez władze Białorusi Andrzeja Poczobuta (zresztą jednego z autorów książki) pokazuje jednak, że historia lubi się powtarzać.

Pisał kiedyś psalmista: „Jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica. Niech język mi przyschnie do podniebienia”. Te słowa mówią o utraconej ojczyźnie – ziemi, języku i kulturze. Ale odnieść je można również do ludzi…

Czytaj także

Krajobraz i słowo

red. Adam Hlebowicz

Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991

Wydawnictwo IPN: t. I, Warszawa 2021, s. 488; t. II, Warszawa 2022, s. 616