fbpx
Michał Jędrzejek lipiec-sierpień 2023

Współczesne świątynie

Krzysztof Pomian, ostatni żyjący przedstawiciel warszawskiej szkoły historyków idei, stworzył swoje opus magnum. Wydane najpierw po francusku Muzeum. Historia światowa (polski czytelnik otrzymał na razie 1. tom sięgający od starożytności do 1789 r.) to podsumowanie 30 lat pracy. Książka monumentalna, choć – przez swe rozmiary – niekiedy dla czytelnika nużąca

Artykuł z numeru

Wyobraź sobie

Wyobraź sobie

Czytaj także

Ilona Klimek-Gabryś

Odnaleźć rękę do roślin

Sylwia Chutnik

Baby się całują, będzie deszcz

Mateusz Burzyk

Polski podbój Niemiec

Muzeum… to opowieść o ludzkim pędzie do gromadzenia, porządkowania, eksponowania i podziwiania. Pomian interpretuje ją w kluczu sekularyzacji: podążamy z nim od skarbców, gdzie władcy przechowywali przedmioty użyteczne w zaświatach, do muzeów, które przekraczają granice czasu, ale na „tym świecie” – depozyt przeszłości mają przekazać przyszłej publiczności. Muzea to dlań współczesne „miejsca kultu”. Nie dziwi więc, że o ile niegdyś najbardziej spektakularnymi budynkami publicznymi były katedry, o tyle dziś często są nimi budowane z wielkim wysiłkiem muzea.

Fascynujące jest także, że historia muzeów pokazuje jak w soczewce dzieje uwagi, przemiany tego, co uznajemy za ważne i wartościowe. Pierwsze publiczne kolekcje pod koniec XV w. w Italii za takowe uważały jedynie pamiątki starożytności; potem dołączyły do nich sztuka, historia naturalna i rozmaite kurioza; pod koniec XVIII w. – technika, medycyna, wojsko; w XIX w. – etnografia, przemysł, nauka; w latach 60. XX w. – życie codzienne, praca, rozrywka. Obecnie w ponad 80 tys. muzeów, które istnieją na świecie, pokazywane są eksponaty związane z niemal każdym przejawem życia. To więc także – poza wszystkim innym – krótka historia demokratyzacji kultury.

Krzysztof Pomian

Muzeum. Historia światowa, t. 1: Od skarbca do muzeum

słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2023, s. 644