fbpx
Basil Kerski
original work: Grzegorz, Mehring, cropping:Polimerek, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Michał Jędrzejek lipiec-sierpień 2022

Hojność

Kilka lat temu jako początkujący współpracownik „Znaku” pojechałem do Gdańska przeprowadzić wywiad z Basilem Kerskim, dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności. Uderzyła mnie wówczas jego otwartość, a wręcz hojność w obcowaniu z ludźmi.

Artykuł z numeru

Rzeczy, które kochamy

Czytaj także

Placeholder

z Karolem Tarnowskim i Adamem Lipszycem rozmawia Michał Pospiszyl

Wiek świecki? Paradoksy sekularyzacji

Mimo młodego wieku czułem się ważnym gościem – szybko przeszedł od formalności do żywej wymiany myśli i dzielenia się osobistym doświadczeniem.

A doświadczenie to niecodzienne: Basil Kerski ma korzenie polskie i irackie, młodzieńcze lata spędził zaś w Niemczech. Zanurzony w trzech kulturach, postawił sobie za cel zbliżanie tych różnych światów. W zwięzły, ale inspirujący sposób robi to też w nowym eseju, który powstał na kanwie mowy wygłoszonej po otrzymaniu Nagrody im. Sérgia Vieiry de Mello. Autor zadedykował ją swojemu stryjowi Falahowi Kamilowi, który – podobnie jak de Mello, wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka – był ofiarą zamachu terrorystycznego w Iraku.

Kerski przekonuje, że czas porzucić niebezpiecznie prostą myśl o nieuchronnym „zderzeniu cywilizacji”. Przypomina, że „za każdym Innym kryje się człowiek, z tymi samymi dla wszystkich marzeniami, nadziejami, ograniczeniami i lękami. Każdy człowiek (…) chce godnie żyć w pokoju, (…) chce wychować swoje dzieci, mieć dach nad głową, nie martwić się o swoje życie i przyszłość”. Świeżo brzmi przywołanie w tym kontekście Jana Pawła II jako papieża, który jako pierwszy odwiedził meczet, głosił pokój między wyznaniami i przewidująco ostrzegał przed pomysłem demokratyzacji Iraku poprzez jego inwazję. Chciałoby się, żeby te intrygujące diagnozy znalazły kontynuację – może więc kolejnym krokiem będzie wywiad rzeka z autorem?


Basil Kerski Gdańsk, Bagdad, Berlin. Oblicza (mojej polskiej) tożsamości (i solidarności) Wydawnictwo Austeria, Kraków– Budapeszt–Syrakuzy 2022, s. 40