fbpx
Janusz Poniewierski luty 2016

Rewolucja miłosierdzia

W Polsce ukazało się już sporo książek o papieżu Franciszka, w większości mają one jednak charakter biograficzny. Znaczenie i wyjątkowość pracy kard. Kaspera polega na tym, że jest ona teologiczną próbą zrozumienia obecnego pontyfikatu.

Artykuł z numeru

Jak Ci nie wstyd?

Jak Ci nie wstyd?

Walter Kasper opublikował swą książkę, zanim jeszcze biskup Rzymu ogłosił nadzwyczajny jubileusz: Rok Święty Bożego Miłosierdzia. Ta papieska decyzja stanowi swego rodzaju potwierdzenie zasadniczej tezy postawionej przez niemieckiego teologa, a głoszącej, że: „Z perspektywy Franciszka w centrum Ewangelii znajduje się orędzie o miłosierdziu. [oraz że:] Pojęcie miłosierdzia stało się kluczowym hasłem pontyfikatu”.

To właśnie ono leży u podstaw papieskiej wizji odnowy Kościoła (w tym jego „nawrócenia pastoralnego”) i – adresowanych do świata – wezwań o przemyślenie globalnych kierunków rozwoju. Bo przecież „odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym”. Poruszające są cytowane przez Kaspera (oraz autora wstępu do polskiego wydania tej książki Zbigniewa Nosowskiego) fragmenty homilii i przemówień, w których papież mówi, że „każdy człowiek jest przedmiotem nieskończonej czułości Pana”, zaś „uprzywilejowanym miejscem spotkania [z Bogiem] jest pieszczota miłosierdzia Jezusa Chrystusa wobec mojego grzechu”.

Z pewnego punktu widzenia rację mają ci, którzy uważają Franciszka za rewolucjonistę. Bo to, co proponuje nam (i całemu Kościołowi) papież, to „rewolucja w pierwotnym tego słowa znaczeniu: powrót do źródeł Ewangelii jako droga ku przyszłości. To rewolucja miłosierdzia”.

_

kard. Walter Kasper

Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości

tłum. Kamil Markiewicz Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2015, s. 144