fbpx
Dominika Kozłowska Styczeń 2015

„Znakowe” inspiracje

Blisko 70-letnia historia miesięcznika „Znak” obfituje w liczne artykuły, a nawet całe numery poświęcone pytaniom o miejsce Kościoła w pluralistycznym społeczeństwie i demokratycznym państwie, jak również osobom niewierzącym i ich zmaganiom z religią. Oto krótkie zestawienie.

Artykuł z numeru

Wolność od/do religii

Wolność od/do religii

Blisko 70-letnia historia miesięcznika „Znak” obfituje w liczne artykuły, a nawet całe numery poświęcone pytaniom o miejsce Kościoła w pluralistycznym społeczeństwie i demokratycznym państwie, jak również osobom niewierzącym i ich zmaganiom z religią. Oto krótkie zestawienie.

Jeden z ostatnich numerów miesięcznika „Znak” (listopad 2014) poświęcony był figurze Polaka-katolika, będącej jednym z najtrwalszych sposobów definiowania polskości.

W jubileuszowym nr. 700 (wrzesień 2013) naszym autorom zadaliśmy pytanie: „Dlaczego ateizm jest nam do zbawienia koniecznie potrzebny?”. Z kwestią tą zmierzyli się m.in. Karol Tarnowski, Jacek Filek, Stanisław Obirek, Zbigniew Mikołejko. Przy tej okazji przypomnieliśmy wszystkie wcześniejsze numery „Znaku” poświęcone dialogowi wierzących i niewierzących oraz różnym obliczom ateizmu.

Nad inną postacią ważnego dla polskiego Kościoła dialogu zastanawialiśmy się w nr. 681 naszego pisma pt. Kościół-lewica-monolog (styczeń 2012). Uwadze naszych czytelników polecamy m.in. wywiad z Andrzejem Friszkem pt. Obciąć lewe skrzydło Kościoła.

W ostatnich latach pojawiło się też kilka numerów dotyczących kryzysu polskiego Kościoła. Warto przypomnieć przynajmniej cztery z nich: nr 689 Katolicy otwarci: Czy Kościół trzeba ratować (październik 2012), nr 612 Polski Kościół na manowcach (maj 2006), nr 624 Nie dać Kościołowi umrzeć (maj 2007), nr 623 Kościół po zawale (kwiecień 2007). Dwa ostatnie były pokłosiem tzw. sprawy abp. Wielgusa.

Redakcja „Znaku” wielokrotnie badała również fenomen Radia Maryja. Warto sięgnąć m.in. po nr 640 Co słychać w Radiu Maryja? (wrzesień 2008), a szczególnie do tekstu Mirosławy Grabowskiej, która w toruńskiej rozgłośni dostrzegała już wówczas jedno z ogniw religijnej prawicy.

Uzupełnieniem dla tych rozważań są numery poświęcone wpływowi Jana Pawła II na polski Kościół. Tu uwagę czytelników kierujemy przede wszystkim na nr 640 Jan Paweł II. Żywa pamięć czy makatka? (październik 2008).

Wreszcie nie może wśród tych inspiracji zabraknąć tematów, w których podjęta została próba przemyślenia miejsca dla religii w demokracji oraz relacji państwo– Kościół. W pierwszej kolejności proponujemy sięgnąć po temat Czy katolik może być nowoczesny? (nr 583, grudzień 2003), w którym znaleźć można znakomite eseje Charlesa Taylora, Czesława Miłosza, Tomáša Halíka, Wacława Hryniewicza oraz ks. Tomasza Węcławskiego (obecnie Tomasza Polaka) oraz Koniec religii czy różne ścieżki wiary (nr 665, październik 2010).

Cennym uzupełnieniem dla tych lektur jest „Znak” poświęcony religijności ludowej – Zabobon czy źródło wiary? (nr 634, marzec 2008). W numerze znaleźć można esej Religijność ludowa i jej niemuzyklani krytycy, będący unikalnym źródłem wiedzy na temat wiary mieszkańców wsi.

Chcesz przeczytać artykuł do końca?

Zaloguj się, jeden tekst w miesiącu dostępny bezpłatnie.

Zaloguj się