fbpx
Redakcja wrzesień 2017

Nie różni nas wiara

Do ankiety dotyczącej stosunku Kościoła instytucjonalnego do osób homoseksualnych oraz wyzwań stojących przed duszpasterstwem zaprosiliśmy kilku duchownych.

Artykuł z numeru

Wiara bez uprzedzeń. Homoseksualność a Kościół

Wiara bez uprzedzeń. Homoseksualność a Kościół

Poprosiliśmy ich o odpowiedzi na dwa pytania: „Czy dostrzega Ksiądz napięcie między doktryną (oficjalną nauką) a praktyką duszpasterską (która często idzie trochę dalej, jest bardziej otwarta na osoby homoseksualne), na czym polega największy problem?” oraz „Czy i jak zmieniało się Księdza podejście do osób homoseksualnych?”

Marek Blaza SJ, Dać przestrzeń w Kościele

ks. Michał Czajkowski, Z szacunkiem, powagą i po bratersku

Andrzej Kuśmierski OP, Tak samo jak każdy inny

Bogusław Szpakowski SAC, Afirmować i łączyć

ks. Alfred Marek Wierzbicki, Od pewności do zdumienia i pokory