(fot. episkopat.pl)
Redakcja

Apel do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski ws. sytuacji uchodźców w Usnarzu Górnym

W związku z brakiem pomocy humanitarnej dla uchodźców zgromadzonych na granicy polsko-białoruskiej, wolontariusze przebywający w Usnarzu oraz niektóre środowiska katolickie, wystosowali wspólny apel do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Jako redakcja miesięcznika „Znak” zdecydowaliśmy się go podpisać.

Od niemal miesiąca w Usnarzu Górnym przy granicy polsko-białoruskiej koczuje grupa ponad trzydziestu uchodźców i uchodźczyń z Afganistanu. W prowizorycznym obozowisku nie mają zapewnionego dostępu do wody pitnej, pomocy humanitarnej i potrzebnych lekarstw. Z informacji podanych przez przebywającą na granicy Fundację Ocalenie, wynika, że uchodźcy chorują, lecz Straż Graniczna uniemożliwia udzielenia im pomocy lekarzy.

W związku z zaistniałą sytuacją wolontariusze przebywający na granicy oraz niektóre środowiska katolickie, wystosowali wspólny apel do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, odpowiadając na inny podobny dokument, który ogłosiła Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Czytaliśmy w nim m.in. takie słowa

„Humanitarna i ewangeliczna reakcja na problemy związane z migrantami i uchodźcami nie może być nigdy ograniczana czy zawieszana przez jakąkolwiek jurysdykcję. Gościnność względem obcego jest jednym ze wyznaczników naszej wiary”. Pomimo apelu Rady KEP, sytuacja uchodźców nie ulega zmianie.

„Polskie władze, mimo wiążących traktatów, umów oraz konwencji międzynarodowych, nie zdecydowały się na żaden krok, by zapewnić uchodźcom pomoc humanitarną na terytorium Polski” – czytamy w apelu środowisk katolickich do Rady Stałej KEP. „Zdajemy sobie sprawę z podkreślanego przez władze kontekstu politycznego i prawdopodobieństwa celowych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, rozumiemy też potrzebę ochrony granic Polski oraz Unii Europejskiej” – kontynuują autorzy apelu, zaznaczając, że w przebywających w Usnarzu uchodźcach winniśmy widzieć przede wszystkim ludzi potrzebujących pomocy.

W orędziu Ojca Świętego na 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będziemy obchodzić 26 września 2021 r., papież Franciszek zwraca się z prośbą do wszystkich mężczyzn i kobiet na świecie, aby „budować coraz szersze my, coraz bardziej współodpowiedzialne, mocno przekonani, że każde dobro czynione światu jest czynione dla obecnych i przyszłych pokoleń. (…) Jest to zaangażowanie, które nie czyni rozróżnienia między ludnością rodzimą a cudzoziemcami, między mieszkańcami a gośćmi, ponieważ dotyczy wspólnego skarbu, z troski o który nikt nie powinien być wykluczony, podobnie jak z czerpania zeń korzyści”. Wsłuchując się w te słowa, autorzy apelu do Rady Stałej KEP kierują konkretne postulaty do polskich biskupów.

„Prosimy o wezwanie rządu polskiego do zapewnienia uchodźcom pomocy humanitarnej i schronienia w zgodzie z prawem międzynarodowym. Prosimy o fizyczną obecność Księży Biskupów w Usnarzu Górnym, aktywne przyczynienie się do ratowania życia i godności człowieka przetrzymywanych na granicy uchodźców i zapewnienie wsparcia duchowego obecnym tam wolontariuszom” – piszą autorzy apelu do Rady Stałej KEP.

Jako redakcja miesięcznika „Znak” zdecydowaliśmy się podpisać apel, którego pełną treść publikujemy poniżej.


Usnarz Górny, 31 sierpnia 2021 r.

Apel

do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Od 23 dni grupa 32 afgańskich uchodźców przebywa na terenie Usnarza Górnego przy granicy z Białorusią. Polskie władze odmawiają im pomocy humanitarnej, nie zapewniając dostępu do wody pitnej, jedzenia i lekarstw. Po trzech tygodniach spędzonych w fatalnych warunkach pogodowych, wszyscy uchodźcy są przeziębieni; niektórzy cierpią na zaburzenia oddychania, mają wysoką gorączkę, wymioty, biegunki, krew w moczu, problemy z załatwianiem potrzeb fizjologicznych. Pomimo tych objawów Polska Straż Graniczna nie pozwala na udzielanie Afgańczykom pomocy medycznej. Obecni w Usnarzu wolontariusze i wolontariuszki kilkukrotnie wzywali karetkę, jednak służby zabraniają lekarzom wjechać na terytorium, gdzie przebywają chorzy. Brak reakcji na sytuację zagrożenia życia i zdrowia uchodźców oraz odmowa zapewnienia im pomocy humanitarnej to nie tylko pogwałcenie fundamentalnych praw człowieka i umów międzynarodowych, ale także działanie sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi.

W odpowiedzi na poruszający apel Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek z dnia 22 sierpnia 2021 roku wielu wiernych zdecydowało się na różne sposoby wesprzeć uchodźców. Wielu katolików przybywa do Usnarza Górnego, gdzie podejmuje codzienne próby dostarczenia uchodźcom leków i żywności. Organizują oni zbiórki podstawowych produktów w całej Polsce, a także, w miarę możliwości, wspierają finansowo działania organizacji walczących o prawa uchodźców, o prawa człowieka. Dlatego też my, wolontariusze z Usnarza Górnego, oraz środowiska katolickie, chcemy podziękować za wspomniany apel i tym samym wkład w walkę o prawa człowieka.

Niestety, pomimo apelu Rady KEP, sytuacja uchodźców nie ulega zmianie. Polskie władze, mimo wiążących traktatów, umów oraz konwencji międzynarodowych, nie zdecydowały się na żaden krok, by zapewnić uchodźcom pomoc humanitarną na terytorium Polski. Zdajemy sobie sprawę z podkreślanego przez władze kontekstu politycznego i prawdopodobieństwa celowych działań reżimu Aleksandra Łukaszenki, rozumiemy też potrzebę ochrony granic Polski oraz Unii Europejskiej. Jednak w przebywających w Usnarzu uchodźcach widzimy przede wszystkim konkretnych ludzi oczekujących na pomoc. To są „bracia nasi najmniejsi” z Ewangelii św. Mateusza, którzy są głodni, a my nie dajemy im jeść; spragnieni, a my nie dajemy im pić; przybysze, których nie przyjmujemy; nadzy, których nie przyodziewamy; chorzy i więźniowie, których nie odwiedzamy.

Zwracamy się do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski o podjęcie dalszych wysiłków w sprawie walki o prawa Afgańczyków przebywających w Usnarzu Górnym. Prosimy o wezwanie rządu polskiego do zapewnienia uchodźcom pomocy humanitarnej i schronienia w zgodzie z prawem międzynarodowym. Prosimy o fizyczną obecność Księzy Biskupów w Usnarzu Górnym, aktywne przyczynienie się do ratowania życia i godności człowieka przetrzymywanych na granicy uchodźców i zapewnienie wsparcia duchowego obecnym tam wolontariuszom.

W obliczu planów władz RP dotyczących wprowadzenie stanu wyjątkowego w części województwa podlaskiego i lubelskiego, który uniemożliwi pracę wolontariuszy w niesieniu pomocy humanitarnej osobom uchodźczym, osobiste zaangażowanie Księży Biskupów, na wzór przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie, staje się pilną koniecznością.

Wolontariusze i Wolontariuszki z Usnarza Górnego

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Zarząd Fundacji Tekla

Zarząd Fundacji Wiara i Tęcza

Zarząd Stowarzyszenia im. Jerzego Turowicza

Redakcja Magazynu „KONTAKT”

Redakcja Kwartalnika „WIĘŹ”

Redakcja Miesięcznika „ZNAK”

Zespół Organizacyjny Kongresu Katoliczek i Katolików


Do wiadomości:

Abp Józef Guzdek

Arcybiskup Metropolita Białostocki

Administrator apostolski Ordynariatu Polowego

Bp Krzysztof Zadarko

Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek