fbpx
Redakcja czerwiec 2012

Światłość poezji – ankieta

Piotr Śliwiński we wstępie do książki Miłobędzka wielokrotnie zbierającej teksty z poświęconej poetce konferencji naukowej (Poznań, 29 – 30 X 2007) pisał: „W ciągu ostatnich kilkunastu lat Krystyna Miłobędzka zyskała nie tylko przychylność krytyki, lecz i wzruszające przywiązanie czytelników, starych i młodych, amatorów eksperymentu formalnego i poszukiwaczy duchowej wspólnoty”.

Artykuł z numeru

Jak pamiętamy o Żydach?

Jak pamiętamy o Żydach?

Z poetki nieznanej i nieobecnej w głównym nurcie życia literackiego stała się jedną z najważniejszych postaci polskiej poezji. W jaki sposób jej twórczość kształtuje współczesny krajobraz poetycki? Być może pozwolą go zarysować odpowiedzi udzielone miesięcznikowi „Znak” na poniższe pytania:

1. Jakie jest miejsce Miłobędzkiej na mapie polskiej poezji współczesnej?

2. Jakie doświadczenie wyniesione z lektury Miłobędzkiej zapamiętał/a Pan/i szczególnie?

Odpowiadają:

#1 Jacek Gutorow

#2 Anna Kałuża

#3 Karol Maliszewski

#4 Joanna Mueller

#5 Leszek Szaruga