fbpx
Redakcja wrzesień 2019

Tischner i tomizm

Esej Józefa Tischnera z 1970 r. pt. Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego rozpoczął trwającą wiele lat filozoficzną debatę.

Artykuł z numeru

Migawki z frontu

Migawki z frontu

Opublikowany w miesięczniku „Znak” tekst dotyczył nie tylko znaczenia filozofii św. Tomasza i jego naśladowców dla Kościoła, ale także sprawy szerszej: języka, którym chrześcijaństwo powinno przemawiać we współczesnym świecie.  W archiwum „Znaku” można prześledzić przebieg dyskusji – przeczytać zarówno teksty Tischnera, jak i jego polemistów.

Józef Tischner, Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego („Znak” 1970, nr 187: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/187.pdf)

Andrzej Półtawski, O metodzie naukowej, pogańskim realizmie i chrześcijańskim idealizmie

Antoni Stępień, Przedwczesne podzwonne tomizmowi?

Jacek Salij OP, Duch prawdy, duch wolności

Stanisław Grygiel, Język filozofii a język objawienia

Józef Tischner, O co właściwie chodzi? („Znak” 1970, nr 193–194: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/193-194.pdf)

Mieczysław Gogacz, Czym zajmuje się filozofia („Znak” 1974, nr 243: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/243.pdf)

Józef Tischner, Sporu o inspirację ciąg dalszy („Znak” 1974, nr 245: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/245.pdf)

Mieczysław Gogacz, Ku prawdzie o człowieku

Józef Tischner, Ku prawdzie o istnieniu („Znak” 1976, nr 259: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/259.pdf)

Józef Tischner, Człowiek poprzez okna systemu („Znak” 1976, nr 260: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/260.pdf)