fbpx
Teatr Stary/CC
Redakcja

Zostań prenumeratorem „Znaku” – w prezencie otrzymasz bilet do teatru

Dla trzech pierwszych nowych prenumeratorów „Znaku” przygotowaliśmy niespodziankę – podwójne bilety na spektakl „Halka” w Teatrze Starym.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „teatralny czerwiec ze Znakiem”

  1. Organizatorem akcji jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, KRS 0000064794, zwana dalej „Organizatorem”. Akcja promocyjna nie jest wspierana przez dostawcę portalu Facebook i nie ponosi on odpowiedzialność za jej przeprowadzenie.
  2. Pierwsze trzy osoby, które w okresie 23.06-25.06 dokonają zakupu prenumeraty miesięcznika ZNAK na stronie https://www.miesiecznik.znak.com.pl/prenumerata otrzymają bezpłatne podwójne zaproszenie do Teatru Starego w Krakowie na spektakl „Halka”.
  3. Czas trwania zakupionej prenumeraty nie ma znaczenia dla przyznania zaproszenia.
  4. Z akcji wyłączone są osoby dokonujące zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  5. Akcja prowadzona jest do wyczerpania zaproszeń lub do dnia zakończenia akcji.
  6. Lista nagrodzonych osób zostanie udostępniona na stronie https://www.miesiecznik.znak.com.pl/
  7. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku. Organizator przewiduje rozdanie 3 podwójnych zaproszeń (26.06, 27.06 i 29.06).

 

 

załącznik nr 1 do regulaminu akcji promocyjnej  

informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o. (KRS 0000064794), adres: ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków.  Zgłaszanie wniosków związanych z danymi osobowymi odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@znak.com.pl.

 

CELE PRZETWARZANIA

Dane Uczestników będą przetwarzane w celach:

1) przeprowadzenia Akcji, w tym przyjmowania zgłoszeń, wydania nagrody

2) dochodzenia roszczeń lub obrony praw administratora

3) prezentacji wyników akcji

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wykonania swoich zobowiązań wynikających z organizacji akcji  oraz ochrony swoich praw.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane innym osobom działającym na zlecenie  administratora: w zakresie usług księgowych, usług agencji marketingowych,  usług kurierskich/pocztowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1) przedawnienia roszczeń wynikających z akcji lub przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z wydania nagrody (w zależności które zdarzenie nastąpi później), przy czym po zakończeniu Akcji będą przetwarzane wyłącznie dochodzenia roszczeń lub obrony własnych praw

Chcesz przeczytać artykuł do końca?

Zaloguj się, jeden tekst w miesiącu dostępny bezpłatnie.

Zaloguj się