fbpx
Redakcja październik 2018

Ankieta „Znaku”

W nawiązaniu do ocen Manfreda Franka poprosiliśmy przedstawicieli różnych formacji intelektualnych o krótką diagnozę stanu tradycji kontynentalnej w polskiej filozofii.

Artykuł z numeru

Uniwersytet to my!

Uniwersytet to my!
  1. Czy podział filozofii na tradycję kontynentalną i analityczną ma w ogóle sens? Może należałoby go zastąpić innym?
  2. Czy nurty kojarzone z tradycją kontynentalną (m.in. fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm) są dziś w defensywie także w Polsce? Czy ważny jest dla Państwa dialog z „polskimi mistrzami / mistrzyniami” tej tradycji? Kogo Państwo do tego grona zaliczają?
  3. Jakie książki z rodzimej filozofii wywarły na Państwu w ostatnich latach największe wrażenie?

Odpowiadają:

Piotr Augustyniak, Koniec filozofii

Joanna Bednarek, Forma tworzenia, a nie procedura

Agata Bielik-Robson, Wspólnota wokół filozoficznej polszczyzny

Karol Tarnowski, Polska w filozoficznej drzemce

Jan Woleński, Nic nowego pod słońcem