fbpx
Redakcja

Regulamin akcji „Ocalmy naszą planetę”

Jakie miejsca w Polsce chcielibyście ocalić przed zmianą klimatyczną? Które są Wam szczególnie bliskie? Zapraszamy do wzięcia udziału w najnowszym konkursie „Znaku” zorganizowanym z okazji Dnia Ziemi. Czekają na Was trzy zestawy książek związanych z tematyką klimatyczną i turystyczną. Oto regulamin

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, KRS 0000064794, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Facebook na profilu: https://www.facebook.com/miesiecznik.znak/ oraz Instagram na profilu: https://www.instagram.com/miesiecznik_znak/?hl=pl
 3. Konkurs organizowany jest w celu promocji miesięcznika Znak „Świat prosi o ratunek”.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez serwisy Facebook czy Instagram. Tym samym wskazane serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za realizację konkursu.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych z wyłączeniem pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 

3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik powinien wykonać Zadanie konkursowe polegające na:  Wstawieniu na swoim stories na Instagramie zdjęcia miejsca leżącego na terenie Polski, które warto byłoby ocalić przed zniszczeniem związanym z kryzysem klimatycznym. W stories należy oznaczyć miesięcznik Znak. Zwyciężą najciekawsze propozycje wraz z ciekawym uzasadnieniem.

 

 1. Zadanie konkursowe można zgłaszać w okresie od dnia 20.04.2021 do 27.04.2021 roku do godz. 23.59.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie konkursowe.
 3. Pod uwagę będą brane odpowiedzi, które oznaczą profil:

https://www.instagram.com/miesiecznik_znak/?hl=pl

Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie.

 

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 29.04.2021
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury wyłonione przez Organizatora, w skład którego wejdzie redaktor Miesięcznika Znak Ewelina Śliwa, redaktor Miesięcznika Znak Edyta Zielińska.
 3. Jury przy ocenie Zadania konkursowego będzie brało pod uwagę: oryginalność wyboru miejsca, walory estetyczne zdjęcia oraz ciekawe uzasadnienie.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/miesiecznik.znak/;

Chcesz przeczytać artykuł do końca?

Zaloguj się, jeden tekst w miesiącu dostępny bezpłatnie.

Zaloguj się