fbpx
Redakcja 2020

Regulamin konkursu #książkazautografem

Którą z książek Jerzego Pilcha cenisz najbardziej? Dlaczego? Odpowiedz na pytanie i zdobądź książkę „Widok z mojego boksu” z autografem autora.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki nr 37, KRS 0000064794, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu Facebook na profilu: https://www.facebook.com/miesiecznik.znak/ oraz Instagram na profilu: https://www.instagram.com/miesiecznik_znak/?hl=pl

3. Konkurs organizowany jest w celu promocji książki pt: „Widok z mojego boksu”.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez serwisy Facebook czy Instagram. Tym samym wskazane serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za realizację konkursu.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych z wyłączeniem pracowników oraz osób pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

1. Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik powinien wykonać Zadanie konkursowe polegające na: Opisaniu pod postem konkursowym na Facebooku (na profilu:

https://www.facebook.com/miesiecznik.znak/) oraz na stories na Instagramie (na profilu: https://www.instagram.com/miesiecznik_znak/?hl=pl) odpowiedzi na pytanie:

Którą z książek Jerzego Pilcha cenisz najbardziej? Dlaczego? Uzasadnij w maksymalnie trzech zdaniach. Zwyciężą odpowiedzi najciekawsze oraz dobrze uzasadnione. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapis na newsletter miesięcznika Znak lub bycie aktywnym subskrybentem naszego newslettera oraz udostępnienie posta konkursowego (na Instagramie oznaczenie miesięcznika ZNAK na Instastory).

2. Zadanie konkursowe można zgłaszać w okresie od dnia 05.06.2020 do 14.06.2020 roku do godz. 23.59.

3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie konkursowe.

4. Pod uwagę będą brane odpowiedzi pozostawione pod postem konkursowym na 2 profilach:

https://www.facebook.com/miesiecznik.znak/;

https://www.instagram.com/miesiecznik_znak/?hl=pl

5. Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 17.06.2020

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury wyłonione przez Organizatora, w skład którego wejdzie redaktor Miesięcznika Znak Ewelina Śliwa, redaktor Miesięcznika Znak Edyta Zielińska, redaktor Miesięcznika Znak Michał Jędrzejek oraz redaktor Miesięcznika Znak Ilona Klimek.

3. Jury przy ocenie Zadania konkursowego będzie brało pod uwagę: oryginalność wyboru książki oraz styl wypowiedzi i ciekawe uzasadnienie.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/miesiecznik.znak/;

https://www.instagram.com/miesiecznik_znak/?hl=pl.

4. Nagrodzone osoby przesyłają Organizatorowi na adres sliwa@znak.com.pl skan lub dobrej jakości fotografię wypełnionego i podpisanego formularza dla zwycięzców stanowiącego załącznik do Regulaminu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. W tytule maila należy podać nazwę konkursu. Niewysłanie formularza, lub wysłanie formularza nieuzupełnionego w całości uniemożliwia Organizatorowi wysyłkę nagrody. Jeśli Organizator nie otrzyma skanu/fotografii formularza lub będzie on zawierać braki, Organizator może przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.

Chcesz przeczytać artykuł do końca?

Zaloguj się, jeden tekst w miesiącu dostępny bezpłatnie.

Zaloguj się