fbpx
(fot. M. Lichtański, Ł. Murgrabia)
Redakcja

Zmiany we władzach SIW Znak

Ogromnie cieszy nas nominacja naszej wieloletniej redaktorki naczelnej Dominiki Kozłowskiej na funkcję Prezeski SIW Znak. Na stanowisku zastąpiła Henryka Woźniakowskiego, dotychczasowego szefa Znaku, który właśnie rozpoczął emeryturę.

W skład aktualnego trzyosobowego zarządu domu wydawniczego weszli również Sylwia Wcisło i Tomasz Gancarz.

W trakcie trzydziestoletniej kadencji Prezesa Henryka Woźniakowskiego „«Znak» przekształcił się z ze skromnej oficyny w jeden z największych domów wydawniczych w Polsce” – czytamy w opublikowanym dziś komunikacie Wydawnictwa.

Sama zmiana zarządu była przygotowywana i spodziewana.

„W ostatnich latach Henryk przygotowywał nas na tę zmianę, stopniowo przekazując pozostałym członkom zarządu coraz większy zakres odpowiedzialności. To Henryk wybrał czas przejścia na emeryturę, uznając, że to odpowiedni moment zarówno dla niego, jak i dla nas: zarządu jako ciała odpowiedzialnego za firmę oraz wszystkich pracowników” – dodaje w wiadomości do pracowników Wydawnictwa nowa Prezeska.

Dominika Kozłowska jednocześnie obiecuje dołożenie „wszelkich starań, aby nasza Grupa Wydawnicza rozwijała się co najmniej równie dobrze, jak w ostatnich dekadach, by «Znak» był ważną i cenioną marką wydawniczą”.

Jako redakcja miesięcznika serdecznie gratulujemy Dominice Kozłowskiej wyboru i życzymy powodzenia we wszelkich działaniach Prezeski Wydawnictwa.

Prezentujemy treść komunikatu Biura Prasowego Wydawnictwa Znak:

Dominika Kozłowska objęła funkcję Prezeski Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. W skład zarządu wchodzą także Tomasz Gancarz i Sylwia Wcisło. Zmiany we władzach spółki związane są z przejściem na emeryturę Henryka Woźniakowskiego, dotychczasowego wieloletniego Prezesa.

16 czerwca br. podczas zgromadzenia wspólników wybrano nowy zarząd w składzie: Dominika Kozłowska, Tomasz Gancarz i Sylwia Wcisło. Wszyscy oni zasiadali już w zarządzie w poprzednich latach. Tym samym Henryk Woźniakowski zakończył 30-letni okres kierowania firmą. Funkcję Prezesa przejął w 1991 roku po Jerzym Turowiczu. Za jego kadencji Znak przekształcił się z ze skromnej oficyny w jeden z największych domów wydawniczych w Polsce. Zmiana była przygotowywana i spodziewana.

Wraz z Woźniakowskim na emeryturę przechodzi także Jerzy Illg, dotychczasowy redaktor naczelny Znaku. Wydawnictwo nie będzie już powoływać nowej osoby na to stanowisko. Obecnie Znak to Dom Wydawniczy, w ramach którego działa kilka imprintów.

Zarówno Woźniakowski, jak i Illg nadal będą współpracować ze Znakiem. Henryk Woźniakowski objął ponadto funkcję Przewodniczącego Fundacji na Rzecz Chrześcijańskiej Kultury Społecznej im. Hanny Malewskiej.

Dominika Kozłowska to także redaktorka naczelna miesięcznika „Znak”, publicystka i działaczka społeczna, z wykształcenia doktor filozofii. Zasiada m.in. w radzie programowej Europejskiego Centrum Solidarności, w  Radzie ds. Równego Traktowania przy prezydencie Krakowa. Jest m.in. laureatką Nagrody Specjalnej im. Dariusza Fikusa. W Znaku pracuje od kilkunastu lat.

Tomasz Gancarz pracuje w Znaku od blisko 20 lat; w tym od kilkunastu w zarządzie spółki i na stanowisku. Dyrektora ds. Planowania i Rozwoju.

Chcesz przeczytać artykuł do końca?

Zaloguj się, jeden tekst w miesiącu dostępny bezpłatnie.

Zaloguj się