fbpx
Mateusz Burzyk lipiec-sierpień 2017

Mowa otoczenia

Pierwsza przetłumaczona na język polski książka Remo Bodei wpisuje się w zjawisko współczesnego renesansu filozofii włoskiej oraz w trwające w myśli kontynentalnej zainteresowanie rzeczą i kulturą materialną.

Artykuł z numeru

Kim jestem, kiedy podróżuję?

Kim jestem, kiedy podróżuję?

Stanowi więc ciekawe „zlanie się” dwóch aktualnych tendencji. W przy­padku pierwszej z nich poznajemy nowe oblicze Italian Theory – odmienne od tego, które skon­centrowane jest na problemach filozofii poli­tycznej. Jeśli zaś chodzi o drugą, to wraz z Życiem rzeczy otrzymujemy bardzo przystępne wprowa­dzenie do zagadnień ontologii przedmiotów.

Bodei twierdzi, że termin „rzecz” (cosa) odnosić można nie tylko do obiektów materialnych – „rzecz” to sprawa, idea dla nas na tyle istotna, iż skłonni jesteśmy jej bronić. Zwraca w ten sposób uwagę, że pojęcie respublica bardziej odpowiada temu, co nas wszystkich obchodzi, co zasłu­guje na debatę i w konsekwencji ustanawia sens wspólnoty, niż jedynie dzielonej własności. Mimo tego rozszerzonego znaczenia książka skoncen­trowana została właśnie na przedmiotach. Nie chodzi jednak o to, by studiować je w izolacji, ale by przyglądać się relacjom, w które wchodzą one z otoczeniem. Bo rzecz to splot tworzących się wokół niej zależności, których nie sposób zredukować do jej fizycznych komponentów ani do definiującego ją pojęcia. Zawsze kryje ona nadwyżkę. „Każda rzecz – piszę Bodei – (…) może być początkiem różnych ciekawych spostrzeżeń i ustaleń”. Aby to dostrzec, trzeba jednak wyjść poza rutynę codzienności, wsłuchiwać się w mowę rzeczy. To szczególnie istotne w czasach gdy przedmioty można równie ławo gromadzić, co wyrzucać.

_

Remo Bodei

O życiu rzeczy

tłum. Alicja Bielak

Wydawnictwo Przypis, Łódź 2016, s. 184