fbpx
Ilona Klimek-Gabryś wrzesień 2023

Wspólna reforma psychiatrii 

Choć ukazało się już sporo pozycji poświęconych kondycji polskiej psychiatrii, reportaż Kiedrzynek wyróżnia się na ich tle. Autorka nie zatrzymuje się na krytyce sposobów leczenia.

Artykuł z numeru

Co z ciebie wyrośnie

Czytaj także

Julian Barnes (fot. WanderingTrad, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons)

Artur Madaliński

Prosię zawsze zwycięża 

Anna Mateja

Nieznani obywatele 

Karol Kleczka

Ponad siły 

z Rafałem Matyją rozmawia Karol Kleczka

Postinteligenci i postrobotnicy

Odnotowuje, że aż 70% budżetu przeznaczonego w Polsce na psychiatrię idzie do szpitali, które organizują zbiorowe myślenie o tej dziedzinie medycyny, i postuluje, by skoncentrować się na tym, co się dzieje poza murami placówek. 

Reporterka opowiada o środowiskowym rozumieniu psychiatrii, które u nas ciągle raczkuje. Relacjonuje jego pierwsze ślady, obecne np. w szpitalu w Choroszczy, gdzie przed wojną praktykowano opiekę pozazakładową: w okolicznych wsiach mieszkało ponad tysiąc pacjentów. Przygląda się działaniu współczesnych mieszkań treningowych oraz przejściowych. Te pierwsze zapewniają bazę do nauki samodzielności, natomiast drugie stanowią „bufor między życiem byle jakim a życiem, które daje satysfakcję”. Sprawdza, jak wdrażane są idee otwartego dialogu, próbuje zrozumieć, w czym mogą pomóc DPS-y. Przede wszystkim jednak słucha pacjentów, bo – jak zauważa – psychiatria jest specyficzną dziedziną medycyny, w której to osoby leczone są specjalistami od swojego zdrowia. 

Nie poprzestaje na raportowaniu, ale zwraca uwagę na to, jak możemy zmienić myślenie i reagowanie, by wspólnie budować reformę psychiatrii. Ważne w tym kontekście wydają mi się rozpoznania psychiatrki Katarzyny Prot-Klinger, która podkreśla, że w każdym z nas istnieje zarówno część zdrowa, jak i psychotyczna, a czasem ważniejsze niż zupełne wyeliminowanie objawów jest ich wyciszenie, by poprawić jakość życia pacjenta. 

Anna Kiedrzynek

Choroba idzie ze mną. O psychiatrii poza szpitalem

Wydawnictwo Poznańskie, Warszawa 2023, s. 240