Ilona Klimek grudzień 2021

Między rozwojem a granicami

Książka Szarejko to zbiór 15 rozmów ze specjalistami od zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, którzy mimo świadomości kryzysu nadal trwają w systemie. Bez problemu diagnozują jego bolączki: niedofinansowanie psychiatrii, ale też dziedzin, które stoją z nią na styku, czyli oświaty, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Artykuł z numeru

Przyjemność w czasie niepokoju

Zła organizacja, która sprawia, że dzieci – zamiast otrzymywać wsparcie w najbliższym otoczeniu – trafiają od razu do szpitali psychiatrycznych. Wreszcie: przemiany ekonomiczno- -kulturowe po 1989 r., które sprawiły, że zmienił się system rodzinny – rodzice coraz częściej stali się dla dzieci nieobecni, przede wszystkim emocjonalnie.

Najpiękniejszy polski magazyn intelektualny

Ciesz się z darmowej dostawy
i dostępu do e-wydań

Prenumeruj znak

Choć wielu specjalistów wskazuje, że pieniądze znalazłyby się, gdyby wszyscy psychiatrzy złożyli wypowiedzenia, wiedzą, że dofinansowanie nie rozwiąże wszystkich problemów. Dlatego ciągle stoją na straży: prowadzą rozmowy z dziećmi i rodzicami, starają się zrozumieć środowisko, w którym funkcjonują ich pacjenci, w koniecznych przypadkach przepisują leki (często na własną odpowiedzialność, bo np. nie istnieją regulacje dotyczące dawkowania u osób poniżej 18. roku życia). Obok tematów obecnych w mediach, jak np. samobójstwa, zaburzenia odżywiania, problemy osób LGBTQ+, w książce pojawiają się też te mniej rozpoznane: psychiatria niemowlęca i zaburzenia psychiczne towarzyszące rzadkim chorobom genetycznym.

Wiele miejsca poświęcono też byciu rodzicem, który będzie umiał odnaleźć równowagę między stawianiem dzieciom granic a pozwoleniem im na rozwój. Nie uczyni z dziecka projektu czy inwestycji, tylko potraktuje je jako osobę, z którą trzeba być i rozmawiać, by zrozumieć, z czym mierzy się na co dzień.

Marta Szarejko

Stany ostre. Jak psychiatrzy leczą nasze dzieci

Wydawnictwo Słowne, Warszawa 2021, s. 312

Kup numer