fbpx
Marzena Zdanowska styczeń 2011

Glosariusz pomocy rozwojowej

Czym jest pomoc rozwojowa?

Artykuł z numeru

Kapitał społeczny. Od zaufania do zaangażowania

Państwa rozwijające się – uważa się, że termin zaczął funkcjonować od momentu, kiedy użył go w mowie inauguracyjnej wygłoszonej w 1949 roku Harry Truman. Apelował on o stworzenie programu, którego celem miało być niesienie pomocy i wspieranie wzrostu w krajach niedorozwiniętych. Od niedawna coraz częściej używa się określenia „kraje globalnego Południa”, które ma być terminem mniej wartościującym. Dla precyzyjnej oceny sytuacji danego państwa używa się zaś „Wskaźnika Rozwoju Społecznego” (Human Development Index, HDI), który wyznaczany jest na podstawie oczekiwanej długości życia, edukacji i dochodu narodowego na mieszkańca w danym regionie.

Grupa 77 – Grupa powołana do istnienia w 1964 roku przez 77 państw południowej Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Kraje członkowskie podejmowały współpracę na rzecz promocji zmian w gospodarce światowej, które uwzględniałyby w większym stopniu sytuację obszarów rozwijających się. Z czasem Grupa powiększała się o kolejne państwa, co nie miało widocznego przełożenia na jej znaczenie w debacie międzynarodowej.

Live Aid – nazwa serii koncertów zorganizowanych przez Boba Geldofa w 1985 roku w celu zgromadzenia środków na walkę w głodem w Etiopii. W wydarzeniu wzięło udział wielu wybitnych muzyków rockowych, co zapoczątkowało swego rodzaju tradycję wspierania krajów rozwijających się przez gwiazdy światowego formatu. Szacuje się, że dzięki koncertom Live Aid zebrano £150 mln.

Konsens Waszyngtoński (Washington Consensus) – Dokument, który został przedstawiony przez amerykańskiego ekonomistę Jamesa Williamsona w 1989 roku w Waszyngtonie jako podstawa zalecanej przez Stany Zjednoczone polityki gospodarczej. Pierwotnie opracowany dla krajów Ameryki Łacińskiej, z czasem stał się źródłem zaleceń dla innych państw przechodzących transformację systemową lub trudności gospodarcze. W dzisiejszej formie jest synonimem neoliberalizmu.

Postdewelopmentalizm – nurt w myśli ekonomicznej, który powstał w opozycji do dewelopmentalizmu głoszącego, że każda społeczność rozwija się linearnie pod względem ekonomicznym, co oznaczałoby, że kraje rozwijające się są na wcześniejszym etapie ewolucji gospodarczej niż kraje rozwinięte, a ich droga do pełnego rozwoju będzie powtórzeniem modelu zachodniego.

Dead Aid – tytuł głośnej książki Dambisy Moyo, w której autorka stawia tezę, że pomoc rozwojowa płynąca do krajów Południa hamuje ich rozwój, wzmacnia korupcję i jest szkodliwa dla sektora prywatnego. Wydana w 2009 roku pozycja wywołała poważną dyskusję na temat pomocy finansowej dla krajów rozwijających się, a autorka została ogłoszona przez magazyn Time jedną ze stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie.