fbpx
Anna Marchewka lipiec-sierpień 2017

Rozsadzić historię

Zbiór 15 rozmów z 20 kobietami jest zarówno podsumowaniem lat pracy nad budowaniem świadomości i sieci herstorycznej, jak i próbą krytycznej analizy dotychczasowych osiągnięć.

Artykuł z numeru

Kim jestem, kiedy podróżuję?

Kim jestem, kiedy podróżuję?

Działalność krakowskiej Fundacji Przestrzeń Kobiet, która dla wszystkich rozmówczyń była i jest źródłem inspiracji, prezentują same zało­życielki: Ewa Furgał i Natalia Sarata. Zawdzię­czamy im Krakowski Szlak Kobiet (przekształ­cony w program Herstorie), który ostatnio można poznawać również dzięki aplikacji mobilnej, pięć tomów Przewodniczki po Kra­kowie Emancypantek oraz wiele warsztatów, szkoleń i dyskusji. Herstoryczki to cenny zbiór, dzięki któremu możemy nie tylko poznać różnice między „historią kobiet” a „herstorią”, ale i skon­frontować się z potencjałem politycznym i spo­łecznym narracji o wspólnej przeszłości, wadze włączania do niej nieobecnych całych grup społecznych i zagrożeń związanych z odgórnym zarządzaniem przez ich wyłączanie.

Zbiór ten jest dowodem na sukces działań podej­mowanych w całym kraju przez działaczki spo­łeczne, pisarki, artystki. W zamykającej tom roz­mowie Dobrochna Kałwa docenia powrót oddol­nych działań herstorycznych, ale też ostrzega przed niebezpieczeństwem nostalgicznego eskapizmu sprzyjającego budowie „symbolicz­nych fantazmatów”. Jako odpowiedź na naiwną (i jednak szkodliwą) wiarę w „dobre kobiety”, której źródeł upatruje w utrwalonym micie sufrażystek o moralnej wyższości kobiet nad mężczyznami, poleca szukanie pęknięć i miejsc niejasnych – ich nie da się zamknąć w jedno­znacznych definicjach.

_

Herstoryczki

red. Natalia Sarata

Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2016, s. 232