fbpx
Aleksandra Byrska październik 2020

#deathpositive

Co to znaczy być #deathpositive? Czy można oswoić swoją śmierć, pozytywnie postrzegać utratę bliskich?

Artykuł z numeru

Wiesław Myśliwski. Słuch absolutny

Czytaj także

Aleksandra Byrska

O dwujęzyczności z dystansem

Urszula Kluz-Knopek w pracy PlayDead.info i w projekcie artystycznym o tym samym tytule opowiada o przyczynach dzisiejszych lęków przed śmiercią, ale wskazuje też drogi do ich pokonania.

Warstwa teoretyczna książki przybliża zmiany w społecznym postrzeganiu choroby i śmierci – od traktowania ich jako naturalnych elementów codziennego życia do stopniowego wypierania ich z przestrzeni publicznej. Kluz- -Knopek analizuje również ludzkie marzenia o nieśmiertelności osiągniętej dzięki rozwojowi technologii, a także pokazuje, jaki wpływ na współczesne rozumienie pojęć śmierci i nieśmiertelności mają zachowania użytkowników internetu w „ekosystemie sieci”. Większość nowych zjawisk, takich jak doule śmierci czy zielone pogrzeby, nie dotarła jeszcze do szerszego grona odbiorców w Polsce, lecz na Zachodzie cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Świadome uczestniczenie w odchodzeniu bliskich osób i akceptowanie swojej śmiertelności okazują się elementem dobrego życia.

Projekt ma formę strony internetowej www.playdead.info, więc może w nim wziąć udział każdy. Artystka prowokuje do działań niczym w grze komputerowej: możemy zaplanować własny pogrzeb, przygotować kompilację medialnych obrazów umierania, a także wykonać na własnym zdjęciu wyrok in effigie – to pochodząca ze średniowiecza kara śmierci wykonywana na wizerunku. Wszystkie działania mają jednak konsekwencje i zmuszają do zadawania etycznych pytań. W jakim stopniu jesteśmy już znieczuleni przez przekazy medialne? Co sprawi, że odczujemy dyskomfort?

Urszula Kluz-Knopek

PlayDead.info. Śmierć/nieśmiertelność jako pojęcia z pozoru przeciwstawne w kulturze współczesnej

Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2020, s. 288