fbpx
fot. Wydawnictwo Karakter
fot. Wydawnictwo Karakter
Aleksandra Byrska luty 2023

Kochać na przekór patriarchatowi

Nowa książka Mony Chollet pozostawia po lekturze więcej pytań niż odpowiedzi.

Artykuł z numeru

Jak wzmacniać odporność psychiczną

Autorka głośnych Czarownic po raz kolejny wypowiada się z pozycji feministycznej, tym razem biorąc na warsztat heteroseksualne relacje miłosne. Prowadzi wywód z perspektywy osoby, która deklaruje wiarę w istotną wartość związków, jednak dostrzega ich uwikłanie w patriarchalne schematy sabotujące możliwość nawiązania porozumienia między kobietą a mężczyzną. Za ideę przewodnią książki można uznać stwierdzenie: „Zdobyć niezależność nie znaczy obywać się bez relacji (chyba że tego pragniemy, rzecz jasna), ale raczej znaleźć właściwe miejsce, z którego będziemy mogli nawiązywać relacje”.

Poszukując punktu, w którym miłość będzie możliwa, wolna od przemocy i uwarunkowań stworzonych przez męską dominację, Chollet analizuje schemat romantycznego ideału zakładającego niższość kobiet, formy funkcjonowania przemocy domowej, reguły patriarchalnego wychowania oraz nieoczywiste kwestie związane z kobiecymi fantazjami erotycznymi.

Najważniejszym przesłaniem książki wydaje się założenie, że niewiele się zmieni, dopóki panować będzie wychowanie, w myśl którego dzieci, „wzrastając, dokonują samoamputacji (…). Dziewczęta pogrążają się w milczeniu, a chłopcy zmuszają się do obojętności”. Jednocześnie zbyt wiele mówi się w niej o negatywnych aspektach męskiej dominacji, a zbyt mało o realnych sposobach przezwyciężenia tego kryzysu. Brzmiące rewolucyjnie: „Wymyślić miłość na nowo”, jest w większej mierze ogólnie słusznym postulatem niż konkretnym planem do realizacji.


Mona Chollet

Wymyślić miłość na nowo. Jak patriarchat sabotuje relacje między mężczyznami a kobietami

tłum. Jacek Giszczak, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2022, s. 304