fbpx
Eliza Kącka październik 2019

Zakład Ubezpieczeń od Upadków

Jak los Jorgego Luisa Borgesa wyznaczył nowy standard dyrektorom Bibliotek Narodowych, tak los Franza Kafki nadał metafizyczny wymiar obowiązkom wicesekretarzy Zakładów Ubezpieczeń od Upadków.

Artykuł z numeru

Czego szukamy w Kosmosie?

Czego szukamy w Kosmosie?

Ten ostatni, co prawda, sekretarzował ubezpieczalni od wypadków, lecz jako pisarz przyjął na siebie rolę bardziej odpowiedzialną. Jego dzieło stanowi manuel d’usage życia, a my dostajemy właśnie taki przewodnik w 1000-stronicowym tomie, jako ukoronowanie renesansu autora Dociekań psa w Polsce. Rozpoczął go PIW dwoma tomami zebranych opowiadań, przekładem opracowania Kafka. Encyklopedia – a to początek listy. Wybór prozy rywalizuje z tą inicjatywą, zawierając pod jedną okładką lwią część dorobku Kafki: Proces, Zamek, genialne nowele (Wyrok, Przemianę i Kolonię karną), pełne Zapiski z Zürau oraz 26 krótkich próz i przypowieści – te ostatnie w częściowo nowych przekładach. Wszystko z komentarzem krytycznym, w przypadku Kafki nieodzownym. Tu podziw wzbudza kompetencja Łukasza Musiała, który zaopatrzył ów wybór w 200-stronicowy wstęp – de facto piękną i jak rzadko mądrą książkę. Nikt bodaj nie objaśnił tak trafnie, dlaczego ten właśnie pisarz, przynależny do peryferyjnej kultury i domeny językowej, zdołał stanąć samotnie w centrum przemian światowej sztuki słowa. Za takie zasługi wybaczyć można przyjęcie lekcji pewnych tekstów (np. opowieści Krzyżówka) za Gesammelte Werke, co literacko zubaża. Usunięte fragmenty wydań Maxa Broda należało zachować w przypisie, jak to się robi choćby z Panem Tadeuszem.

Franz Kafka

Wybór prozy

tłumacze różni, wstęp i opracowanie: Łukasz Musiał

Biblioteka Narodowa, Wrocław 2018, s. 1008