fbpx
Monika Gałka październik 2017

„Nie zostawiamy po sobie piramid”

W kolejnej książce z serii wydawniczej Centrum Architektury, przygotowanej we współpracy z Fundacją Bęc Zmiana, zebrano teksty holenderskiego architekta Rema Koolhaasa publikowane od lat 70. do dzisiaj.

Artykuł z numeru

Geny. Projektowanie czy loteria?

Geny. Projektowanie czy loteria?

Znalazły się wśród nich eseje, wykłady oraz wywiad przeprowadzony z Koolhaasem, znanym w Polsce głównie dzięki książce Deliryczny Nowy Jork wydanej w 2013 r. przez Karakter.

Tytułową „śmieciową przestrzenią” Koolhaas nazywa wszystko to, co zostaje po modernizacji, czyli nagromadzenie elementów i porządków, które są pozbawione wspólnej struktury, a mimo to wciąż powierzchownie zestawiane.

Nieustannie budujemy i tworzymy, choć to zdaje się pozbawione znaczenia. Architekt wprowadza także pojęcie „bigness” odnoszące się do hiperarchitektury – gigantycznych budynków i ich relacji z otoczeniem. Co za tym idzie, zwraca uwagę na zanik odpowiedniej skali, kompozycji i proporcji w przestrzeni. Koolhaas wskazuje także na brak jakiejkolwiek krytyki tego zgubnego zjawiska. Odpowiedzialny za selekcję tekstów oraz autor wstępu Adam Leśniak zestawia poetykę Koolhaasa z propozycją Petera Sloterdijka, który uznawał, że strategia hiperboliczna pozwoli otworzyć się na nowe sposoby myślenia. Koolhaasowi zarzuca się przesadę w kreowaniu wizji i oderwanie od rzeczywistości, nie można mu jednak odmówić miana bystrego obserwatora współczesności i wybitnego intelektualisty, który analizuje najbardziej palące problemy architektury i miast.

 

Rem Koolhaas

Śmieciowa przestrzeń

tłum. Marcin Wawrzyńczak,

Fundacja Centrum Architektury,

Warszawa 2017, s.180