fbpx
Monika Gałka maj 2019

Miejski dobrostan

Jonathan F.P. Rose, inspirując się odpowiednią temperacją dzieł Bacha, proponuje zestaw elementów, którymi powinny cechować się miasta.

Artykuł z numeru

Święty Houellebecq

Święty Houellebecq

Pierwszym z nich jest spójność, następnie wynikająca z niej kołowość – miasto jako organizm żywy posiada metabolizm, dlatego też wszystkie procesy w nim zachodzące powinny mieć obieg zamknięty, co ma gigantyczne znaczenie w obliczu kurczących się zasobów i rosnącej liczby ludności. Trzecim filarem jest odporność, rozumiana także jako zdolność szybkiego powrotu do momentu, w którym pojawił się dany problem, mająca kluczowe znaczenie np. przy anomaliach pogodowych. Jako istoty społeczne funkcjonujemy w konkretnych wspólnotach, co autor uważa za następny ważny element miejskiej układanki. Od tego, co robimy, aby relacje międzyludzkie mogły się umacniać i polepszać, zależy zarówno dobro miasta, jak i nasze jednostkowe. Ostatnim czynnikiem jest współczucie gwarantujące balans pomiędzy dobrem jednostki a zbiorowości.

Rose podkreśla, że chociaż widzimy miejskie problemy, nie skupiamy się na ich zapobieganiu. Rozwiązujemy je punktowo i separatywnie, co można uznać za największy błąd. Niewdrożenie zintegrowanych rozwiązań problemów w dobie zmiennych okoliczności będzie skutkował stopniowym wyniszczaniem miast, które z całą pewnością nadejdzie. Jako analogię autor przytacza przykład z historii Majów, którzy tak jak my mieli narzędzia do interpretowania występujących zjawisk, jednak nie podjęli działań, które byłyby w stanie im zapobiec, a tym samym ocalić ich cywilizację.

_

Jonathan F.P. Rose

Dobrze nastrojone miasto

tłum. Dariusz Żukowski, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2019, s. 496