Białoruś. Pobyt tymczasowy

Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika, w swoim tekście otwierającym listopadowy numer „Znaku” wyjaśnia dlaczego zdecydowaliśmy się podjąć temat Białorusi na łamach czasopisma:

Polityczna przyszłość Białorusi, możliwość demokratycznych reform, przestrzeganie praw człowieka są dla nas sprawami ważnymi. Zdecydowaliśmy jednak, aby w listopadowym numerze „Znaku” pisać o Białorusi z innej perspektywy. Jak sformułowała to Urszula Pieczek, redaktorka Tematu Miesiąca, naszym celem jest zrozumienie dylematów tożsamościowych, z którymi mierzy się społeczeństwo białoruskie lawirujące pomiędzy co najmniej dwiema wizjami historii, dwiema kulturami i dwoma językami.

Jedną z inspiracji do takiego ujęcia tematu stał się dla nas numer miesięcznika Imperialne oblicze Rosjan z września 2014 r., zwłaszcza rosyjsko-ukraińsko-białoruski trójgłos na temat stosunku Rosjan do państwowości Białorusinów i Ukraińców. Okazało się, że z tych trzech krajów najmniej wiemy o Białorusi. (Dominika Kozłowska, Oddawać głos)

 

Zapraszamy również do lektury wspomnianego numeru o rosyjskim imperializmie:

Władimir Putin pragnie odbudowy imperium. Czy nastroje społeczeństwa rosyjskiego odzwierciedlają politykę kremlowską? Jaki jest stosunek Rosjan do państwowości Białorusinów i Ukraińców?

712_Okladka_150dpi

Rosyjskie ruchy tektoniczne, Z Nikołajem Pietrowem rozmawia Tomasz Horbowski

Postimperialna depresja, Z Natalią Zubarewicz rozmawia Tomasz Horbowski

Rosjanie wierzą tylko w tożsamość radziecką, Iwan Preobrażeński

Siarhej Chareuski: Radzieccy, ale tutejsi

Paradoksy ukraińskiej tożsamości i języka – spojrzenie z zewnątrz i od środka, Kyryło Hałuszko

Ankieta: Imperializm oczami dwudziestolatków