fbpx
Joanna Bilmin-Odrowąż grudzień 2017

Katharsis w świetle księżyca

Na poły biograficzna jedyna powieść Pricharda Un Nos Ola Leuad stanowiła próbę rozliczenia się z traumami z przeszłości.

Artykuł z numeru

Czy ludzie są z natury religijni?

Czy ludzie są z natury religijni?

Napisana w dialekcie walijskim, typowym dla regionu jego rodzinnej Bethesdy, ukazała się w 1961 r., a następnie wywierała wpływ na literaturę walijską i zyskała status arcydzieła. Mimo to nie powinien dziwić fakt, że polski przekład – będący jednocześnie pierwszym pełnym tłumaczeniem powieści z języka walijskiego – ukazał się stosunkowo późno. W świecie anglosaskim powieść ta również została przetłumaczona dopiero w 1997 r. przez Philipa Mitchella. Od tego czasu stanowiła przed­miot licznych adaptacji telewizyjnych i radiowych.

Prichard przedstawia losy dzieciństwa głównego bohatera w tragicznym dla całego regionu pół­nocnej Walii okresie I wojny światowej. Ukazuje zamknięty świat, zdominowany przez zrywy reli­gijne, liczne tematy tabu, przemoc, śmierć i cho­roby. Życie młodego bohatera mija pod znakiem biedy, głodu i śledzenia losów lokalnej społecz­ności. Zastana rzeczywistość stopniowo ulega dezintegracji wskutek tragicznych wydarzeń (śmierci jednego przyjaciela i wyjazdu drugiego, choroby psychicznej matki).

Liryczna historia, w której wydarzenia rozgry­wają się często w świetle księżyca, zdającego się obserwować bohaterów i do nich przemawiać, hipnotyzuje i stanowi przykład wielkiej literatury w udanym przekładzie. Jej uniwersalizm uwi­dacznia się w fakcie, iż prawa rządzące peryfe­riami pozostają niezmienne bez względu na loka­lizację, tragizm zaś polega na tym, że wyrwanie się z zamkniętego świata jest prawie niedopusz­czalne i – również z tego względu – niezwykle trudne do osiągnięcia.

Caradog Prichard

Jedna księżycowa noc

tłum. Marta Listewnik, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2017, s. 224