fbpx

Zmarł kardynał Stanisław Nagy

Z  żalem żegnamy zmarłego dziś rano w Krakowie kardynała Stanisława Nagyego – sercanina, wybitnego teologa, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, honorowego przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II.

Z  żalem żegnamy zmarłego dziś rano w Krakowie kardynała Stanisława Nagyego – sercanina, wybitnego teologa, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, honorowego przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II.

Kard. Nagy urodził się w 1921 r.  na Górnym Śląsku. W wieku 17 lat wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Studia ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim zdobywając tytuł magistra, następnie rozpoczął studia specjalistyczne w zakresie teologii fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL . Tam uzyskał stopień doktora teologii, habilitację oraz tytuł naukowy profesora.

Był głęboko zaangażowany w życie Kościoła – podejmowała działania na rzecz dialog ekumenicznego w duchu nauczania Soboru Watykańskiego II. Był m.in.:  członkiem Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej, przez sześć lat  przewodniczył Sekcji Wykładowców Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki.  13. października przyjął święcenia biskupie z rąk kard. Franciszka Macharskiewgo.

Kardynał Nagy jest autorem  kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz wielu publikacji, w tym pierwszego w Polsce podręcznika eklezjologii pt. „Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii”.