fbpx

Pożegnanie prof. Elżbiety Wolickiej

Z ogromnym smutkiem żegnamy zmarłą wczoraj wieczorem prof. Elżbietę Wolicką – filozofa, tłumacza, kierownika Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przede wszystkim żegnamy jednak wspaniałą kobietę, która przez lata silnie związana była ze środowiskiem ZNAKU – zarówno z wydawnictwem, gdzie publikowała swoje książki jak i miesięcznikiem, którego była członkiem redakcji.

Z ogromnym smutkiem żegnamy zmarłą wczoraj wieczorem prof. Elżbietę Wolicką – filozofa, tłumacza, kierownika Katedry Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przede wszystkim żegnamy jednak wspaniałą kobietę, która przez lata silnie związana była ze środowiskiem ZNAKU – zarówno z wydawnictwem, gdzie publikowała swoje książki jak i miesięcznikiem, którego była członkiem redakcji.

Pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prof. Wolicka  rozpoczęła w latach 70. Należała do grona wybitnych historyków filozofii i dziejów teorii sztuki oraz estetyki. Jest autorką wysoko cenionych rozpraw, w których podejmowała zagadnienia z zakresu najbardziej zajmujących ją dziedzin –  estetyki, dziejów teorii sztuki, antropologii filozoficznej.  Była również wybitnym tłumaczem – przełożyła książki m.in.: Paula Evdokimova, Elisabeth Ettinger, Hannah Arendt czy Gustave’a Thibona.

Profesor  Wolicka  podejmowała  również wiele działań poświęconych lubelskiej kulturze – regularnie  wspierała m.in. Teatr NN i pismo studentów historii sztuki KUL „Zwrot” . W latach 1980-1981 i w okresie późniejszym była zaangażowana w różne przejawy działalności ruchu „Solidarność”.

Przypominamy artykuły prof. Wolickiej, które opublikowane na łamach „Znaku” dostępne są w darmowym, cyfrowym archiwum miesięcznika. Między innymi:

Symbolizm „Czystej Formy” w pismach estetycznych St. I. Witkiewicza,„Znak” 1969, nr 7-8, s. 933-961 (czytaj)

Lekcja św. Tomasza, „Znak” 1985, nr 6, s. 21-36 (czytaj)

Pytanie o Boga postmodernistów [rec.: Abp J. Życiński, Bóg postmodernistów. Wielkie pytania filozoficzne we współczesnej krytyce moderny], „Znak” 2001, nr 9, s. 129-136 (czytaj)

Pytanie o miejsce religii w epoce świeckiej [rec.: Ch.Taylor, Oblicza religii dzisiaj, „Znak”, Kraków 2002], „Znak” 2002, nr 10, s. 129-135 (czytaj)