fbpx
Bogumiła Motyl listopad 2019

Zwrot fantastyczny

Chęć bycia zrozumianym łączy ludzi, niezależnie od zainteresowań czy wieku. Pragną oni gdzieś przynależeć, chcą być akceptowani mimo swej ,,inności”. Taką przestrzeń wielu osobom zapewnia fandom, łączący fanów szeroko rozumianej fantastyki.

Artykuł z numeru

Harari. Czy możemy mu zaufać?

Harari. Czy możemy mu zaufać?

Tomasz Pindel próbuje przedstawić prawdziwe oblicze polskiego fandomu. Wymazuje powszechny pogląd, że jest to miejsce wyłącznie dla nastolatków kochających mangę i komiksy. Sięga do jego początków, kiedy to w latach 70. w wielu polskich miastach zaczęły kształtować się grupy autorów i fanów, chcących wspólnie działać i manifestować swoją odmienność. Dzięki temu nakreśla drogę fandomu od antykomunistycznego quasi-literackiego ugrupowania do fandomów konsumpcyjnych.

Autor, rozmawiając z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie tych ugrupowań, stawia pytania o rolę współczesnego fandomu, jego społeczne oddziaływanie, obecne w nim problemy dyskryminacji, ale też pierwotne pragnienie tworzenia, dzielenia się oraz dyskutowania o cudzych i własnych dziełach. Zwraca uwagę na jakże tradycyjny już w historii polskiej literatury konflikt pomiędzy starym a nowym pokoleniem, któremu nieodłącznie towarzyszą przemiany wartości i systemów politycznych.

Mimo licznych niewiadomych i widocznych podziałów Pindel przypomina, że u podstaw fandomu kryje się atawistyczna potrzeba budowania wspólnoty, która trwa, ponieważ koncentruje się na tym, co ją scala, nie dzieli. A jest tym twórcza potrzeba uczestniczenia w kulturze, która przyjmuje pod swoje skrzydła każdego.

_

Tomasz Pindel

Historie fandomowe

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, s. 240