Katarzyna Kasjanowicz maj 2021

Pradziadków nosimy w sobie

Rodzina idealna? Nie ma czegoś takiego, choć telewizyjne reklamy dość często konsekwentnie lansują ów wzorzec.

Artykuł z numeru

Za wyborem i życiem

Czytaj także

Michał Jędrzejek

Jasność

W książce Od rodziny nie można uciec – tytuł jest jednocześnie myślą przewodnią publikacji – Irena Namysłowska wnikliwie, warstwa po warstwie, konfrontuje oczekiwania z rzeczywistością. Materiał ujęty w formę rozmowy stanowi wspólny efekt pracy Namysłowskiej, wybitnej psychiatry i psychoterapeutki, z dziennikarzami Cezarym Gawrysiem i Katarzyną Jabłońską. Publikacja w przystępny i wciągający sposób przedstawia kolejne fazy życia rodziny z całą złożonością i zmiennością ról wynikającą z upływu czasu.

Namysłowska dzieli się z czytelnikiem kilkudziesięcioletnim doświadczeniem nie tylko jako znawczyni ludzkich problemów, ale też przewodniczka po historii polskiej psychiatrii. Dziś nauka patrzy na rodzinę jak na rzeczywistość dynamiczną, nie zamykając się w pojęciu normy. Człowiek zaś to interakcja genów, mózgu i środowiska. Profesor na podstawie konkretnych przykładów analizuje rolę relacji międzyludzkich, uwrażliwiając jednocześnie na nowe zjawiska, z którymi mierzą się terapeuci i ich podopieczni.

Jednym z nich są coraz częstsze sytuacje „nieregularne” dotyczące osób wierzących – co oznacza, że żyją one niezgodnie z nauczaniem moralnym Kościoła, wybierając we własnym poczuciu ważniejsze dla siebie dobro. Całość ludzkich zachowań oplata fascynująca sieć przekazu transgeneracyjnego, który często nieświadomie wpływa na nasze wybory. Właśnie ten wątek w książce wydaje się najbardziej znaczący dla zrozumienia, czym tak naprawdę jest rodzina.

Czytaj także

Jasność

Irena Namysłowska, Cezary Gawryś, Katarzyna Jabłońska

Od rodziny nie można uciec

Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020, s. 272

Kup numer