Michał Galas wrzesień 2020

„Powrót” Jezusa

Punktem wyjścia rabina Homolki jest fakt, iż „chrześcijan i Żydów łączy osoba Jezusa, ale dzieli wiara w Jezusa, który był Żydem”. W znakomity sposób przedstawia on „historyczny przegląd żydowskiego punktu widzenia na postać Jezusa”.

Artykuł z numeru

Gdy choruje nasza psychika

Gdy choruje nasza psychika

Czytaj także

Agata Bielik-Robson, ks. Michał Heller, Robert Pawlik, ks. Grzegorz Strzelczyk, Stanisław Obirek

Jezus według Kołakowskiego

Rozpoczyna od spojrzenia na ewangelie i źródła historyczne mówiące o życiu Jezusa. Ukazuje także wpływ, jaki wywarł On na żydowską starożytność i średniowiecze, koncentrując się na rozważaniach wokół Talmudu, anonimowego tekstu Toledot Jeszu oraz rabinicznych polemik skierowanych przeciw Chrystusowi. Najwięcej miejsca poświęca żydowskim i chrześcijańskim poszukiwaniom historycznego Jezusa rozpoczętym w oświeceniu oraz w kręgu ruchu Wissenschaft des Judentums. Homolka przedstawia najważniejszych myślicieli, np. Abrahama Geigera, Leo Baecka, Józefa Klausnera oraz konsekwencje ich badań w środowisku żydowskim. Książkę zamyka krytyczny esej o poglądach Benedykta XVI na Jezusa w świetle jego publikacji Jezus z Nazaretu, w którym autor zadaje pytanie, czy dla tego wybitnego teologa „Rabbi Jezus” jest ważny jedynie jako Chrystus.

Homolka próbuje przedstawić „powrót” do żydowskiej i chrześcijańskiej myśli religijnej Jezusa, bez którego obecności niemożliwy jest dalszy dialog między tymi religiami. Zauważa, iż: „Przez ostatnie dwa tysiące lat postrzeganie Jezusa przez Żydów przeszło przejmującą przemianę (…). To, co zaczęło się jako postawa obronna, stało się w znacznej mierze świadomym swoich racji związkiem z Jezusem, w którym jest on przedstawiany jako jeden z wielu głosów w ówczesnym żydowskim świecie”.

Walter Homolka

Upominanie się o Jezusa. Nazarejczyk z perspektywy żydowskiej

tłum. Agata Jankowiak

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 144

Kup numer