Michał Koza styczeń 2016

Dwie strony (nie tylko) włoskiej hermeneutyki

Antologia pod redakcją Andrzeja Zawadzkiego i Moniki Surmy-Gawłowskiej reprezentuje kluczowe momenty w debacie między tzw. myślą słabą a mocną w filozofii włoskiej. Historia tego sporu związana jest głównie z wątkami rozwijanymi w nowożytnej hermeneutyce, na czele z interpretacją, historycznością i podmiotowością, a także kryzysem metafizyki zachodniej – i to te tematy stanowią oś problemową książki.

Artykuł z numeru

Świat zapomni o czasie

Świat zapomni o czasie

Nie brak tutaj jednak bardziej szczegółowych kwestii, jak reguły interpretacji, które nie tylko dodają antologii  różnorodności, ale również wprowadzają więcej konkretów w dyskusję o hermeneutyce.

Dobór tekstów oddaje tendencje nie tylko filozofii włoskiej, ale szerszego dyskursu myśli zachodniej. Widać ewolucję od poheideggerowskich idei o źródłowej i powszechnej roli interpretacji (ten kierunek reprezentuje Luigi Pareyson), poprzez nadanie myśli słabej spójności i swoistości (jak w przypadku Gianniego Vattimo, którego teksty dominują w antologii zarówno pod względem objętości, jak i różnorodności poruszanych problemów), aż do sporu z przedstawicielami Nowego Realizmu (np. z Maurizio Ferrarisem). Ten ostatni wątek wydaje się szczególnie ciekawy w kontekście polskich badań filozoficznych i antropologiczno-kulturowych, w których Nowy Realizm spotyka się z coraz większym zainteresowaniem (co może świadczyć o zmęczeniu sceptycyzmem i ponowoczesną „płynnością”), jednak osadzanie go w kontekście hermeneutycznym już tak popularne nie jest. Dlatego antologię można polecić nie tylko tym, którzy sytuują się bardziej po stronie myśli słabej, ale również ich adwersarzom, szukającym przezwyciężenia postmodernistycznych aporii.

 _

Myśl mocna, myśl słaba. Hermeneutyka włoska od połowy XX wieku. Antologia tekstów

wybór, tłum. i oprac. Monika Surma–Gawłowska, Andrzej Zawadzki

Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 272

Kup numer