fbpx
Piotr Sawczyński kwiecień 2016

Pojąć politykę

Pojęcia polityczne to pierwsza w Polsce książka Roberta Esposita, czołowego przedstawiciela współczesnej włoskiej filozofii politycznej, na Zachodzie określanej często mianem Italian Theory.

Artykuł z numeru

Czarnobyl – eksplozja wolności

Czarnobyl – eksplozja wolności

Początkowo może zaskakiwać, że oferuje się nam ten niepozorny zbiór rozproszonych esejów, nie zaś Communitas, Immunitas czy Bios – składowe obszernej trylogii, która przyniosła Espositowi międzynarodowy rozgłos i uznanie podobne do tego, jakim cieszą się od dłuższego czasu Gianni Vattimo czy Giorgio Agamben. Jest to jednak decyzja słuszna, Pojęcia polityczne stanowią bowiem znakomite wprowadzenie do filozofii Włocha, będącej myśleniem polityki za pomocą nowych lub zrewidowanych kategorii, adekwatnych do przemian zachodzących w dzisiejszym świecie. Te kategorie, zgodnie z podtytułem książki, to przede wszystkim wspólnota, immunizacja i biopolityka, ujmowane przez Esposita w sposób, który wyznacza inspirującą ramę interpretacyjną dla tak palących kwestii jak globalny terroryzm czy masowe uchodźstwo. Stawką tego ambitnego przedsięwzięcia jest jednak nie tylko pełniejsze zrozumienie współczesności, ale i konceptualizacja zrębów przyszłej filozofii politycznej – takiej, która umożliwi myślenie otwartej wspólnoty oraz życia oswobodzonego z pęt władzy. A wszystko to w subtelnej polemice z inną wpływową „narodową” teorią – French Theory – która, zdaniem Esposita, trafnie rozpoznała funkcjonowanie ponowoczesnych mechanizmów panowania, ale nie zdołała wypracować perspektywy oporu wobec nich. Tych 11 esejów – erudycyjnych, pełnych nawiązań historycznych, ale też odniesień do świata literatury i sztuki – to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy potrzebę takiego oporu odczuwają. Pojęcia polityczne naprawdę pomagają pojąć politykę.

_

Roberto Esposito

Pojęcia polityczne.Wspólnota, immunizacja, biopolityka

tłum. zbiorowe, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015, s. 200