Marcin Miętus kwiecień 2019

Coming out po polsku

Książkę Jerzego Krzyszpienia śmiało można nazwać poradnikiem tzw. wychodzenia z szafy. Co istotne, coming out ma tutaj wymiar nie tylko emancypacyjny, ale także polityczny.

Artykuł z numeru

Samo dobro

Samo dobro

Książkę Jerzego Krzyszpienia śmiało można nazwać poradnikiem tzw. wychodzenia z szafy. Co istotne, coming out ma tutaj wymiar nie tylko emancypacyjny, ale także polityczny. Kiedy narodził się ruch walczący o prawa homoseksualistów? Jak zaplanować wyjście z ukrycia? Na te i inne pytania autor (ujawniony gej) udziela konkretnych odpowiedzi, postulując na rzecz równego traktowania i sprawiedliwości. Krótki przewodnik kierowany do gejów, lesbijek, biseksualnych i transpłciowych+ (choć nie tylko) to również rodzaj manifestu. Wychodzenie z ukrycia i głośne mówienie o osobach nieheteronormatywnych to zdaniem autora podstawowa droga w zdobyciu pełni praw dla osób LGBT+. Widoczność, która w Polsce ciągle zdaje się problematyczna, pomaga w budowaniu solidarności.

Pierwowzór podzielonej na krótkie rozdziały lektury stanowi strona internetowa założona przez Krzyszpienia. Autor w przystępny sposób kontynuuje w książce rozważania na temat małżeństw jednopłciowych, adopcji dzieci przez pary homoseksualne, odnosząc się do tematu „afiszowania się”, poruszając problem homofobii i dyskryminacji. Tekst uzupełniają inspiracje w formie obrazków, kartek z kalendarza oraz zgromadzonych cytatów zarówno anonimowych internautów, jak i uznanych patronów ruchu emancypacyjnego (jak Harvey Milk czy Hillary Clinton). Krzyszpień podaje przykłady dowodzące, że otwartość w sprawie własnej orientacji ma pozytywny odbiór. Ważną część książki stanowi aneks, zbiór uwag na temat języka jako narzędzia emancypacji. Równe traktowanie, wzajemne zrozumienie i szacunek to bez wątpienia postulaty, których dziś nie należy ignorować.

_

Jerzy Krzyszpień

Wychodzimy z ukrycia

Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2018, s. 160

Kup numer