Karolina Koprowska styczeń 2016

Afisze (z) przeszłości

Publikacja Barbary Łętochy i Izabeli Jabłońskiej jest przeglądem afiszów wydawanych przez różne organizacje żydowskie działające na terenie tzw. Kresów Południowo-Wschodnich w okresie II Rzeczypospolitej. Reprodukowane w katalogu dokumenty należą do bogatego zbioru sprawozdań, ulotek i jednodniówek żydowskich stowarzyszeń, który znajduje się obecnie w archiwum Biblioteki Narodowej.

Artykuł z numeru

Świat zapomni o czasie

Świat zapomni o czasie

Na publikację składają się obwieszczenia, odezwy i zaproszenia, które ułożone w porządku chronologicznym, układają się w barwną opowieść o żydowskiej przeszłości trzech miast: Lwowa, Drohobycza i Borysławia. Jako świadectwa epoki afisze rejestrują bogactwo dawnego świata, ukazując różnorodne odsłony życia codziennego Żydów oraz ich wielowymiarowej działalności: społecznej, politycznej, kulturalnej czy edukacyjnej. Wśród afiszów można odnaleźć m.in. informacje o zapisach uczniów do chederu, odezwy o pomoc w akcjach charytatywnych, zaproszenia na odczyty czy ogłoszenia wyborcze prezentujące programy partii oraz konkretnych kandydatów.

Archiwalny materiał obudowują dwujęzyczne (polskie i angielskie) komentarze w postaci przedmowy, przedstawiającej zarys historii tytułowych miast w okresie II Rzeczypospolitej, oraz not biograficznych najważniejszych działaczy żydowskich międzywojnia. Dołączone do publikacji indeksy nazwisk, organizacji, instytucji i drukarń pozwalają również lepiej zorientować się w prezentowanych dokumentach. Dodatkowo afisze zostały opatrzone wyjaśnieniami zawartości każdego z nich oraz dokładnymi informacjami o oryginalnym rozmiarze plakatu, nakładzie i języku wydania. W tak rzetelnie przygotowanym katalogu może jedynie dziwić, że teksty afiszów nie zostały w całości przetłumaczone z języka hebrajskiego i jidysz, lecz tylko sparafrazowane. Publikacja pozostawia więc pewien niedosyt, ale może stanowić doskonałą inspirację do dalszych poszukiwań i badań naukowych.

_

Barbara Łętocha, Izabela Jabłońska

Afisze Żydów ze Lwowa, Drohobycza i Borysławia wydane w latach 1929–1939

Biblioteka Narodowa, Warszawa 2015, s. 84

Kup numer