Małgorzata Bilska

W poszukiwaniu tożsamości

Bóg nie jest pojedynczy. Jest On zjednoczeniem i komunią oddającej siebie w darze owocnej miłości. Dla Katriny Zeno jest to fundament rozważań o Bogu i człowieku. Bóg działa, mając na celu zjednoczenie, a nie podział i cierpienie.

Małgorzata Bilska

Pokolenie pod presją. Wokół książki Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego pod red. Tadeusza Szawiela

Wydawałoby się, że badania naukowe rozwieją kontrowersje wokół kwestii istnienia generacji, która została nazwana imieniem Jana Pawła II „ku pokrzepieniu serc i dusz”. Niestety, pomimo dużej wartości merytorycznej książki czytelnik ma niemiłe poczucie, że wchodzi na grunt bardziej grząski, niż początkowo się spodziewał.

Małgorzata Bilska

Trudne dziedzictwo Jana Pawła II

 Papieża nadal kochamy, rzadziej czytamy, jeszcze rzadziej uznajemy jego argumenty na rzecz bezwarunkowego szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Małgorzata Bilska

Granice medycyny

Godność człowieka stanowi wartość absolutną, której muszą być podporządkowane wszystkie inne wartości.

z o. Piotrem Jordanem Śliwińskim rozmawia Małgorzata Bilska

Spowiedź – dialog między grzesznikami

Ksiądz musi mieć świadomość, że kiedy mówi, to najpierw mówi do siebie. Wierni świetnie wyczuwają, czy ktoś naucza ich tak, jakby wykładał matematykę, czy też słowo przeżył, przeżuł, zinterioryzował, a dopiero później się nim dzieli.

Małgorzata Bilska

Socjolog i pedagog, członek Centrum Kultury i Dialogu.