Tomasz Szarek

Granice matematycznego świata

Muszę przyznać, że w mojej filozoficznej edukacji większą rolę niż dzieła klasyków odegrały eseje Michała Hellera.

Tomasz Szarek

Aluzja do transcendencji

Matematyka teoretyczna, którą się zajmuję, ze względu na swój abstrakcyjny charakter nie wchodziła w bezpośrednie konflikty z religią. Wprost przeciwnie, stanowiła inspirację do zachwytu nad pięknem stworzenia, który w naturalny sposób przechodził w zachwyt nad Stwórcą.

Tomasz Szarek

Prof. matematyki, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się teorią procesów stochastycznych, stochastycznymi układami dynamicznymi oraz teorią fraktali. Profesor wizytujący na wielu zagranicznych uczelniach (m.in. w Chicago, Oxfordzie, Cambridge i Ottawie). Jest również doktorem filozofii, opublikował książkę Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga (2015).