Mirosław R. Kaniecki październik 2008

Litania do Jana Pawła II

Artykuł z numeru

Jan Paweł II. Żywa pamięć czy makatka

który recytujesz pieśń o Bogu ukrytym

który wołasz do każdego z nas wypłyń na głębię

który ukazujesz blask prawdy

który uczysz miłości i odpowiedzialności

który przywracasz nam pamięć

i umacniasz naszą tożsamość

módl się za nami

 

który mówisz człowiek jest drogą Kościoła

który radzisz że mamy od siebie wymagać

nawet jakby inni od nas nie wymagali

który przypominasz że potrzeba nam ludzi sumienia

módl się za nami

 

który powtarzasz za naszymi świętymi

Jezu ufam Tobie

trzeba być dobrym jak chleb

kto szuka prawdy szuka Boga

który przypominasz słowa poety

piękno kształtem jest miłości

módl się za nami

 

który przeprowadzasz nas przez próg nadziei

który przygotowujesz młodych

do przekroczenia progu największej odpowiedzialności

który spotykasz się z nami na progu słowa

który ułatwiasz przejście przez próg Kościoła

który pokazujesz jak przechodzić przez próg śmierci

który czekasz na nas za progiem wieczności

módl się za nami

 

 

Kup numer