fbpx
wrzesień 2015

Wierzyć dzisiaj

Karl Rahner, jeden z najważniejszych teologów XX w., był jednocześnie świetnym popularyzatorem tej gałęzi wiedzy i duszpasterzem autentycznie przejętym pytaniem „o możliwość wiary dzisiaj”. Z tych właśnie powodów Rahner – autor wielu ważnych tekstów, które wywarły ogromny wpływ na rozwój współczesnej teologii – zadawał swoim czytelnikom podstawowe pytania o ich wiarę i niewiarę.

Artykuł z numeru

Bliskość rzeczy

Bliskość rzeczy

Zebrał je w książeczce Czy wierzysz w Boga?. W Niemczech ukazała się ona już pół wieku temu, niemniej zdaniem o. Jacka Salija jej treść została ujęta w taki sposób, że ta publikacja jeszcze i za 100 lat pozostanie aktualna.

Dlaczego? Bo jej autor, mimo formalnej przynależności do tzw. Kościoła nauczającego (prezbiter, profesor teologii), czuje się – jest! – jednym z nas. Jego wiara – jak deklaruje – „nie jest wiarą błogosławionych ją posiadających”, a on sam staje „w szeregu innych, wierzących z trudnością i wątpliwościami”, stawiających dociekliwe pytania, a nie wśród tych, którzy na wszystko mają gotową odpowiedź.

Ta książka przychodzi do Polski w czasie najbardziej chyba dla niej odpowiednim, kiedy tak radykalnie zakwestionowany został autorytet Kościoła. I to nie tylko przez obcych nam „onych”, ale często przez dzieci głęboko wierzących katolików. Kto czuje ból i lęk z tym związany − kto sam przeżywa bunt przeciw Bogu i / lub Kościołowi − powinien przeczytać rozważania Rahnera. Może znajdzie w nich pocieszenie? I nadzieję, mającą swe źródło w wierze, iż „Bóg jest większy od naszego serca” (1 J 3, 20) – oraz od serc tych, z którym tak trudno nieraz się porozumieć.

_

Karl Rahner

Czy wierzysz w Boga?

tłum. Kazimierz Napiórkowski,

Wydawnictwo W drodze, Poznań 2015, s. 136