Grażyna Borkowska, Maria Prussak, Jerzy Święch, Józef Fert, Zdzisław Kudelski, Piotr Kłoczowski

Dzieła na wydaniu

Edytorstwo, mimo precyzji i ścisłości do jakiej zmierza, pozostaje jednak sztuką.

Zdzisław Kudelski

Pracownik polonistyki KUL, redaktor dwunastotomowych Pism zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Czytelnik 1994–2002). Opracowuje korespondencję J. Giedroycia z G. Herlingiem-Grudzińskim.