Wojciech Sawala

Intelektualna uczciwość

„Znak” to po prostu dobre pismo dla humanisty. I to właściwie dla każdego, niezależnie od specjalizacji czy światopoglądu.

Wojciech Sawala

Dr literaturoznawstwa, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prozie iberoamerykańskiej, interesuje się związkami literatury i filozofii, jest autorem książki Ekstaza, horror, solidarność. Wymiary bezosobowości w prozie Clarice Lispector wydanej w serii Monografii Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prenumerator „Znaku” od 2016 r.