fbpx
Pierre Hadot

Zachwycenia

Książki, które na mnie oddziałały, wyrażały to, co odczuwałem sam w sposób mglisty, wypowiadały lepiej ode mnie to, co sam chciałbym powiedzieć.

Pierre Hadot

Mędrzec i świat

Utylitarne spojrzenie na świat, które uruchamiamy w życiu codziennym, przesłania nam w istocie świat jako świat. Zarówno postrzeżenia estetyczne, jak i filozoficzne są możliwe tylko dzięki całkowitej przemianie naszego odniesienia do świata: rzecz w tym, by postrzegać go dla niego samego, a nie dla nas.

Pierre Hadot

francuski filozof i historyk, znawca filozofii antycznej (a szczególnie neoplatonizmu i stoicyzmu), którą interpretował jako ćwiczenie duchowe i sztukę życia; wieloletni profesor Collège de France, autor licznych publikacji, w języku polskim ukazały się: Filozofia jako ćwiczenie duchowe (1992), Czym jest filozofia starożytna? (2000), Twierdza wewnętrzna: wprowadzenie do „Rozmyślań” Marka Aureliusza (2004), Plotyn albo prostota spojrzenia (2004)