Patrycja Paula Gas

Lekcje z Borneo

Współcześni Dajakowie, dawniej znani jako łowcy głów mieszkający w długich domach na palach, nie różnią się w zasadniczy sposób od przeciętnego Europejczyka. Stawiają przede wszystkim na zdobycie dobrego wykształcenia oraz godnej pracy. Z jednej strony ciągle walczą o kultywowanie swoich tradycji pełnych magii i rytuałów, z drugiej – nie chcą być traktowani jako zacofani i niecywilizowani.

Patrycja Paula Gas

Antropolog, kulturoznawca, trener kompetencji międzykulturowych, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych KUL, absolwentka porównawczych studiów cywilizacji na UJ. Autorka książki Dajakowie – wolni ludzie z Borneo. W latach 2012-2014 prowadziła badania antropologiczne na Jawie i Borneo. Obecnie zajmuje się badaniami nad wpływem wspólnej narracji na tworzenie się wielokulturowych wspólnot (badania terenowe w Szwecji). Współzałożycielka Fundacji Edukacyjnej Nausika zajmującej się projektowaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych.