Mikołaj Starzyński

Przeciw złudzeniom. Antynatalizm i jego argumenty

Czy posiadanie dzieci jest moralnie wskazane, neutralne czy naganne? Są ludzie, którzy udzielają stanowczej i radykalnej odpowiedzi: płodzenie potomstwa jest niedopuszczalne i wszyscy – niezależnie od kontekstu – powinniśmy z niego zrezygnować. Takie poglądy określa się mianem antynatalizmu.

Mikołaj Starzyński

Absolwent kulturoznawstwa w IKP UW oraz podyplomowych studiów filozoficznych w IF UW. W 2015 r. nakładem wydawnictwa naukowego Nomos ukazała się jego książka pt. Nowy Ateizm. Analiza krytyczna