Grażyna Borkowska, Maria Prussak, Jerzy Święch, Józef Fert, Zdzisław Kudelski, Piotr Kłoczowski

Dzieła na wydaniu

Edytorstwo, mimo precyzji i ścisłości do jakiej zmierza, pozostaje jednak sztuką.

Maria Prussak

Historyk literatury i teatru, profesor w IBL PAN. Członek redakcji naczelnej rocznicowego wydania Dzieł Adama Mickiewicza, kierownik Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego w IBL PAN.