fbpx
Leszek Kołakowski

Sens tradycji

Ogólna moja teza jest prosta. Są dwie okoliczności, o których pamiętać nam trzeba jednocześnie. Po pierwsze, gdyby nowe pokolenia nie buntowały się nieustannie przeciw odziedziczonej tradycji, żylibyśmy nadal w jaskiniach; po wtóre, jeśli bunt przeciw odziedziczonej tradycji stanie się kiedykolwiek uniwersalny, znajdziemy się w jaskiniach z powrotem.

Leszek Kołakowski

Krótka uwaga o tak zwanym dialogu między religiami i o wiecznym milczeniu języka wiary

Chociaż wysiłki ireniczne pozostały bez skutku, jest możliwe, że pewne jądro wspólne, wspólne centrum wszystkich religii daje się odkryć. Tym centrum nie jest, ściśle biorąc, wspólna doktryna, jest to raczej postawa duchowa, która mogłaby wytworzyć pewien obraz świata, postawa, która nie jest wyrażalna w słowach.

Leszek Kołakowski

Jest-że dla Prawdy przyszłość jaka?

Skoro jest wybitnie nieprawdopodobne, by Zwierzę Rozumne zaniechało pytań, to jest tak samo nieprawdopodobne, by pytanie o Prawdę w znaczeniu tradycyjnym, Prawdę w znaczeniu, jakim niewyszkolony zdrowy rozsądek się posługuje, Prawdę jako zgodności z rzeczywistością obumarło w widzialnym czasie.

Leszek Kołakowski

Polski filozof i historyk idei. Do jego najważniejszych prac należą: Świadomość religijna i więź kościelna (1965), Obecność mitu (1972), Główne nurty marksizmu (1976-1978), Jeśli Boga nie ma… (1982), Horror metaphysicus (1988), Bóg nam nic nie jest dłużny (1994). Pisał także eseje i utwory literackie – często żartobliwe – z odniesieniami do filozofii.