Joanna Majewska

Rozkwit i nieistnienie

Nieoczywista, zanurzona w folklorze, szukająca inspiracji na Zachodzie i czerpiąca swoją siłę z poszukiwania wolności. Tymi słowami można określić bogatą sztukę ukraińską XX w.

Joanna Majewska

Tłumaczka z języka ukraińskiego i edukatorka. Absolwentka filologii ukraińskiej i ukrainoznawstwa, doktorantka na wydziale filologicznym UJ. Naukowo zajmuje się badaniami wokół Lwowa.