Jakub Gomułka

Spojrzenie poza teraźniejszość. Proza Stanisława Lema

Proza Stanisława Lema kojarzy się przede wszystkim z wyprawami w kosmos, kontaktem z cywilizacjami pozaziemskimi, inteligentnymi komputerami i robotami. To jednak nie cała paleta zagadnień, którymi zajmował się krakowski pisarz.

Jakub Gomułka

profesor filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się myślą Ludwiga Wittgensteina i Stanisława Lema, historią filozofii analitycznej, filozofią religii, umysłu, kultury, języka i nauk formalnych, neopragmatyzmem