z Andrzejem Polkowskim rozmawia Dominika Pycińska

Siła kruchego słowa

To nie jest ucieczka od rzeczywistego świata, to jest odnalezienie na nowo niezmierzonej perspektywy, z której ogląda się realny, otaczający mnie świat. Tę samą perspektywę odnalazłem w latach sześćdziesiątych w wizji świata Teilharda de Chardin. To może wydawać się dziwne: z jednej strony język baśni, z drugiej język uczonego przyrodnika, teologa i filozofa, a perspektywa ta sama. I dla mnie taka sama, jak w listach św. Pawła, gdy pisze on o Chrystusie kosmicznym. Ale pomijając już fakt, że Teilhard był raczej wizjonerem i poetą, to tylko jeszcze jeden dowód na niemożliwość znalezienia jakiegoś jedynego metajęzyka, którym opisuje się dzieło stworzenia.

z Januarym Weinerem rozmawia Dominika Pycińska

Nasza wrażliwa cywilizacja

Coraz mniej rozumiemy z otaczającego nas świata. Jak dziennikarze mogą wyjaśnić takie zjawiska jak powodzie, jeżeli nie opanowali znajomości jednostek miary? Jak można wyjaśnić sprawę ocieplenia globalnego, skoro większość ludzi nie wie, skąd się biorą pory roku?

z Walerym Pisarkiem rozmawia Dominika Pycińska

Im góra wyższa, tym lepiej

Z pewnością profesor Walery Pisarek jest jedną ze znakomitszych osób wśród tych, którzy z takim przekonaniem czuwają dziś na językiem ojczystym i nim się opiekują. Stojąc na straży polszczyzny, Profesor nie pozostaje jednak nieczuły na zmiany, nie wartościuje wyłącznie negatywnie mód językowych i powtarza: mówmy po polsku, nawet go kalecząc, ale mówmy po polsku.

z Wojciechem J. Bursztą rozmawia Dominika Pycińska, Marcin Żyła

Zasłuchani w te same opowieści

Nigdy nie wiadomo, który z tworów popkultury, niezależnie od tego, ile pieniędzy zostanie weń zainwestowane, stanie się zjawiskiem kultowym i umożliwi nam realizowanie naturalnej potrzeby odwoływania się do wartości czy też „snucia opowieści”.

z Michałem Kleiberem rozmawia Dominika Pycińska, Marcin Żyła

Przyszłość to rzecz złożona

Na pewno do refleksji nad przyszłością włączyć się muszą ludzie młodzi – to będzie ich świat i ich odpowiedzialność za los naszego kraju. Różnych pasjonujących możliwości do takiego działania widzę dzisiaj bardzo wiele.

Dominika Pycińska