fbpx
Beata Łazarz

Buddyzm po polsku

Wielu polskich buddystów za cel stawia sobie odróżnienie istoty nauczania Siddharthy Gautamy od jego zmiennych form kulturowych, niejako jej wyabstrahowanie i przetłumaczenie na realia świata XXI w.

Beata Łazarz

Antropolożka kultury i historyczka sztuki, dr nauk humanistycznych, autorka m.in. książki Filary czy puzzle? O etyce w polskim buddyzmie (2023). Praktykująca buddystka